TANIMLAR

İşbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nda yer alan;

Üye(ler):

İşbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle NERDESİN’e üye olan gerçek kişiyi,

Üye İşyeri

NERDESİN bünyesinde, ÜYELER’e somut ve/veya soyut faydalar sağlamak üzere, NERDESİN’in anlaşmalı tedarikçilerini,

Hizmetler

NERDESİN bünyesinde, ÜYE İŞYERLERİ tarafından, ÜYELER’in yararlanmasına ilişkin olarak sunulacak olan hizmetleri,

Kişisel Veri

NERDESİN’e üye olmak amacıyla, ÜYE’den alınan ad, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgileri, ÜYE’nin konum verisi ve ÜYE’nin gezinme bilgilerini,

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Ödül Puan

ÜYELER’in belirli üye işyerlerinde yaptıkları alışverişler üzerinden ve NERDESİN tarafından belirlenecek farklı uygulamalarla kazanacakları puanları,

Ödül Kataloğu

ÜYELER’in harcamalarıyla elde ettikleri ödül puanları karşılığında kullandırılacak olan ödüllerin yer aldığı kataloğu,

Somut Fayda

ÜYE İŞYERLERİ’nin, ÜYELER’e içinde bulundukları ÜYELİK SEVİYESİ’ne göre sağlayacağı daimi ve dönemsel, finansal faydaları (indirim, hediye, ikram, vb.),

Soyut Fayda

ÜYE İŞYERLERİ’nin, ÜYELER’e içinde bulundukları ÜYELİK SEVİYESİ’ne göre sağlayacağı daimi ve/veya dönemsel, deneyimsel faydaları (öncelik, ön satış, özel alan/loca, vb.),

Mobil Uygulama(Uygulama)

ÜYELER’in, farklı mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından indirebilecekleri (iOS, Android, vb.), ÜYE İŞYERLERİ’nin mağazalarının, ürünlerinin, hizmetlerinin, etkinliklerinin, kampanyalarının, bunlara ilişkin içeriklerinin ve diğer bildirimlerinin yayınlanacağı, NERDESİN’in mobil platformunu,

Web Sitesi

ÜYE İŞYERLERİ’ne ait mağazaların, restoranların, ürünlerin, hizmetlerin, etkinliklerin, kampanyaların ve diğer bildirimlerin yayınlanacağı, NERDESİN’in web sitesini,

İletişim Kanalları

NERDESİN Mobil Uygulaması, NERDESİN Web Sitesi, ÜYE İŞYERLERİ merkez, mağaza ve şubeleri (restoranlar, mağazalar, bayiler, oteller, spor salonları, online mağazalar, vb.), E-Posta, SMS (kısa mesaj), Posta/Gönderim, Telefon, Üye İş Yeri Ekranı, Kiosk, Offline ve online reklam mecraları vb. gibi tüm etkileşim kanallarını,


ÜYE, NERDESİN’e üye olarak, işbu “NERDESİN Kullanım Koşulları” nın tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını ve onayladığını ve NERDESİN üyeliğine ve Hizmetler’e ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, NERDESİN kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığında, üyelik için gerekli kişisel verileri, alışveriş bilgileri, websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, ÜYE’nin konum verisi; ÜYE’ye özel içeriklerin, kampanyaların, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistemin gereği olarak NERDESİN’e aktarılmakta ve NERDESİN tarafından işlenmektedir. ÜYE’nin, ÜYE İŞYERLERİ tarafından ÜYELER’e sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin ÜYE İŞYERLERİ’nden NERDESİN’e aktarılması ve işlenmesi zorunludur. ÜYE, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. NERDESİN’in ÜYE İŞYERLERİ değişkendir. Güncel ÜYE İŞYERLERİ için lütfen “www.nerdesinsen.com” adresini ziyaret ediniz.

NERDESİN’de değişiklikler olabilir, başka bir ad altında daha farklı avantajlar sağlayan bir modele geçilebilir. Bu model değişikliklerinde, üyelikler otomatik olarak yeni modele çevrilecektir.

PROGRAM ÜYELİĞİ

1. ÜYELER’in, NERDESİN özelliklerinden, ÜYE İŞYERİ kampanya ve imkanlarından yararlanabilmeleri için, internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarına NERDESİN Uygulamasını yükleyerek kendilerinden alınacak verileri ve uygulama kullanımındaki izinleri içeren bilgilendirmeleri ve işbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nı (Sözleşmesini) kabul etmeleri gerekir.


2. “www.nerdesinsen.com” adresinden, NERDESİN mobil uygulamasından ve/veya ÜYE İŞYERLERİ’nde bulunan NERDESİN online formları aracılığıyla üyelik kayıt formu doldurarak “NERDESİN” sistemine üye olunabilir.


3. ÜYE, NERDESİN’e giriş yapmak için kendine ait cep telefonu, e-posta adresi, ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet gibi kişisel verilerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür.


4. NERDESİN üyelik kaydı, ÜYE’den herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. ÜYE, mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. NERDESİN tarafından bu ücretler hiçbir bir durumda karşılanmamaktadır.


5. ÜYE, NERDESİN’e üye olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya ÜYE’nin o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden NERDESİN’in ve/veya ÜYE İŞYERLERİ’nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.


6. ÜYE, gerekli güncellemelerin yapılmaması halinde telefon hattının başkasına devri nedeniyle o güne kadar edindiği hakların ve ÖDÜL PUAN bakiyesinin kullanılması ile ilgili NERDESİN ve/veya ÜYE İŞYERLERİ’ni sorumlu tutamayacaktır.


7. ÜYELER, kendilerine sağlanacak soyut ya da somut her türlü faydayı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemezler. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan fayda derhal iptal edilecek ya da feshedebilecektir.


8. Üyelik sonrasında, ÜYE tarafından akıllı cihazın kaybedilmesi ya da çaldırılması, ÜYE’nin o güne kadar edindiği muhtelif hak ve/veya imkanların sona ermesine (kullanılmamış puanlarının geçerliliğini yitirmesi dahil) sebebiyet verebilecektir.


9. NERDESİN’e üyelik ÜYE’ye özeldir, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.


10. ÜYE, NERDESİN’e üye olarak reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


11. ÜYE, NERDESİN çağrı merkezine bildirimde bulunmak kaydıyla ve e-posta yolu ile, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın, üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda, üyeliği sona erecektir. ÜYE, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. E-posta yolu ile iletilen üyelik iptal talepleri, ÜYE’nin üye olurken verdiği telefon numarası üzerinden kendisiyle irtibat kurularak, çağrı merkezinde işleme alınarak gerçekleştirilecektir. (Çağrı Merkezi Telefon: 0 (212) 936 00 21 E-posta: info@nerdesinsen.com)


12. Üyeliğin sona vermesi durumunda veya NERDESİN Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde, üyeliği süresince kazanılan ödül puanlar ve ÜYE’ye kazandırılan haklar NERDESİN tarafından silinecek, geri alınacak ve kendiliğinden kesin olarak sona erecektir.


13. ÜYE’nin vefat etmesi veya fiilen NERDESİN’in kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya NERDESİN’in kanunen fesh edilmesi veya tasfiyesi halinde, işbu Kullanım Koşulları kendiliğinden sona erecektir.


14. İşbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde NERDESİN, ÜYELER’den herhangi bir tazminat veya ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde ÜYELER de, NERDESİN Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona ermesi halinde, NERDESİN’den herhangi bir tazminat vb. talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.


FAYDA KULLANIMI

1. ÜYELER, ÜYE İŞYERİ üzerinden kendilerine sunulan kampanyalar ile somut ve soyut faydalardan, NERDESİN mobil uygulaması üzerinden iletilen katılım QR kodunu ÜYE İŞYERİ’ne ibraz ederek yararlanabilirler.


2. ÜYE, NERDESİN tarafından ve/veya ÜYE İŞYERİ tarafından herhangi bir neden belirtmeksizin iletişim yapılan faydanın sağlanamayacağı durumlar olabileceğini kabul ve beyan eder.


3. ÜYE, Uygulama üzerinden iletilen katılım QR kodunun saklanmasından ve kullanımından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. ÜYE, ÜYE İŞYERİ’nin tercihine bağlı olarak üyelik sırasında sağlanan cep telefonu numarası ibraz edilerek, ÜYE’ye tanımlı somut ve soyut faydalar ile kampanyaların kullanımının kendi sorumluluğunda olduğunu, cep telefonu numarasının sağlanması durumunda ÜYE haricinde bir şahıs tarafından kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. ÜYE İŞYERİ tarafından ÜYELER’e sağlanan kampanyalar ile somut ve soyut faydaların geçerli olduğu ürün türü, miktarı, cinsi ve geçerlilik süreleri ilgili İŞYERİ tarafından belirlenir ve bu imkanlar ancak geçerlilik süresi içinde belirtilen, kampanya şartları dahilinde kullanılabilir. Kampanya şartları, NERDESİN mobil uygulama, e-posta, SMS veya diğer iletişimler içerisinde belirtilmektedir. Bu kampanya şartları, önceden haber vermeksizin, değiştirilebilir veya tamamen iptal edilebilir.


6. NERDESİN tarafından ÜYELER’e sunulan kampanyalar ile somut ve soyut faydalar, ÜYE bazında farklılık gösterebilecektir. NERDESİN, kendi inisiyatifinde belirleyeceği bazı ÜYELER’i, farklı kampanya ile somut ve soyut faydalardan yararlandırabilecektir.


7. ÜYELER, NERDESİN tarafından ÜYE İŞYERLERİ’nde gerçekleşecek kampanyalar ile somut ve soyut faydaları bizzat takip edecektir. ÜYE İŞYERİ çalışanlarının, ÜYELER’i bilgilendirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.


ÖDÜL PUAN KAZANIM VE KULLANIMI

1. ÜYELER, ÜYE İŞYERİ’nin merkez, restoran, mağaza ve şubelerinde gerçekleştirecekleri, NERDESİN’in uygun gördüğü ürün ve hizmet alışverişlerinde, NERDESİN tarafından belirlenecek farklı bazı uygulamalar ile ÖDÜL PUAN kazanacaktır.


2. ÖDÜL PUAN kazanım katsayısı, miktarı, koşulları ve geçerli olduğu süre NERDESİN tarafından belirlenmekte olup, farklı işlemler için farklı katsayıda veya miktarda puanlar kazanılabileceği gibi hiç puan kazanımı gerçekleşmeyen işlemler de olabilir. Puan kazanımı, üye bazında da farklılık gösterebilir.


3. ÖDÜL PUAN kazanım koşulları ile ilgili mobil uygulama, e-posta ve/veya iletişim kanalları üzerinden bilgi sağlanması NERDESİN’in inisiyatifindedir.


4. ÜYE, ÖDÜL PUAN kazanımını gerçekleştirmek için, işbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nda belirtilmiş olan fayda kullanım metodlarını kullanmak ve alışveriş öncesinde üyeliğini tanıtmak zorundadır.


5. ÖDÜL PUAN, ÜYE İŞYERİ’nde üyelik ibraz edilerek gerçekleşen alışverişin belirli bir süre sonrasında, NERDESİN tarafından ÜYE’nin hesabına otomatik olarak yüklenir. Kazanılan ÖDÜL PUAN, Uygulama üzerinden takip edilebilir.


6. ÜYE’nin alışveriş üzerinden kazanması gereken, fakat teknik nedenlerden ve/veya ÜYE İŞYERİ’nden kaynaklanan sebeplerle, ÜYE’nin hesabına işlenememiş puanlarla ilgili, NERDESİN’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak yine de, puanın işlenmesiyle ilgili elinden gelen azami gayreti gösterecektir.


7. Puan kazanımına konu olan alışverişin, üyelik ibraz edilmeden tamamlanması durumunda, sözkonusu işlem puan kazanımına tabi olmamaktadır. Diğer bir deyişle, alışveriş sonrasında, ÜYE’nin hesabına puan kazandırımı sağlanamamaktadır.


8. Kazanılan ÖDÜL PUAN’ın geçerlilik süresi, kampanya bazında farklı bir süre belirtilmediği takdirde, her bir ÖDÜL PUAN kazanımının gerçekleştirildiği alışverişi takip eden bir sonraki senenin takvim son günüdür. Bu tarihten sonra geçerliliği yitiren ÖDÜL PUAN, toplam puan bakiyesinde gösterilmez, kullanılamaz.


9. ÖDÜL PUAN kazanımı gerçekleşen bir işlemin herhangi bir surette geçersiz hale gelmesi veya iade edilmesi durumunda, işlemden kazanılan tüm ÖDÜL PUAN bakiyesi, ÜYE’nin hesabından düşülmektedir. ÜYE’nin yeterli bakiyesi olmaması durumunda eksi bakiye olarak yansıtılmakta ve devam eden alışverişlerden kazandığı ÖDÜL PUAN’lar ile tamamlanmaktadır.


10. ÖDÜL PUAN kazanım ve iade sürecinde herhangi bir şüpheli aktivite gözlenmesi durumunda NERDESİN, ÜYE’nin puanlarını sıfırlama, üyeliği dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda NERDESİN, ÜYE hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ÜYE sorumlu olacaktır. Ayrıca ÜYE, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış olduğu ÖDÜL PUAN vb. tüm haklarını kaybedecektir.


11. ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi durumunda, o güne kadar kazanılmış ve geçerliliğini yitirmemiş ÖDÜL PUAN bakiyesi de silinecektir. ÜYE’nin tekrar üye kaydı yaratması durumunda, ÖDÜL PUAN bakiyesi iade edilmeyecektir.


12. ÖDÜL PUAN, paraya çevirilemez, başkasına aktarılamaz ve devredilemez.


13. ÜYE, kazanacağı ÖDÜL PUAN ile, ÖDÜL KATALOĞU’nda yer alan çeşitli hediyelerden faydalanabilecektir. Sözkonusu hediyelerden faydalanılmasıyla ilgili şartlar, ÖDÜL KATALOĞU üzerinde yer alacaktır. ÖDÜL KATALOĞU’nda yer alan hediyeler, ÜYE İŞYERİ tarafından her zaman değiştirilebilecek ya da kaldırılabilecektir.


14. ÖDÜL PUAN, elektronik para vb. mahiyetinde olmadığı gibi, Üye İşyerleri para transferleri yapan ödeme kuruluşu veya hizmet kuruluşu değillerdir. İleride NERDESİN’e bu ve diğer alternatif ödeme sistemi/mobil ticaret özelliğinin dahil edilmesi ve ÜYE’nin bundan yararlanmak istemesi halinde, ilgili tüm taraflar bu sistemlerin uygulaması için ilgili mevzuatın ve yetkili kuruluş(lar)ın kendileri için öngördüğü iş, gerek ve sorumlulukları yerine getirirler.


VERİ PAYLAŞIMI

1. ÜYE sıfatıyla işbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız.


2. NERDESİN, ÜYE’nin paylaştığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. NERDESİN, bu kapsamda ÜYE'nin sağladığı kişisel verileri “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”, işbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. ÜYE, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”mizi inceleyebilir ve NERDESİN Çağrı Merkezini arayarak (Telefon: 0850 346 65 86) ya da info@nerdesinsen.com adresine elektronik posta göndererek KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.


DİĞER HÜKÜMLER

 • ÜYE, NERDESİN’in Hizmetler'inden faydalanırken ve Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm şartlara, NERDESİN’in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin, NERDESİN dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • ÜYE, NERDESİN’e sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Cep telefonu v.b.) güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, NERDESİN’in doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder.
 • ÜYE, NERDESİN’in, hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla, ÜYELER’in belirlemiş oldukları, sistemde kayıtlı isim, soyadı, cep telefonu, e-mail adresi, ilgili ÜYE İŞYERİ’nde yapılan alışveriş bilgilerini, hizmeti sağlayan ÜYE İŞYERLERİ ile paylaşacağını kabul eder. NERDESİN, ÜYELER ve ÜYE İŞYERLERİ arasında, anılan verilerin paylaşımından dolayı yaşanabilecek “NERDESİN” sistemi haricindeki uyuşmazlıklarda taraf ve bu uyuşmazlıklardan mesul değildir.
 • NERDESİN’in kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. ÜYE, NERDESİN’e bıraktığı yorumlarda, adının tam ve soyadının ilk harfinin paylaşılacağını kabul eder. NERDESİN, söz konusu bilgilerle, ÜYE’nin üyelik bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu işlemler Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 • ÜYE, NERDESİN’den yararlandığı sırada, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, NERDESİN ortamına eklediği, yorumların ve dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun 5651 Sayılı Kanun uyarınca kendisine ait olduğunu ve ÜYE İŞYERİ ile ÜYE arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, NERDESİN’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, NERDESİN’in bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp yayımlamamakta, sonradan silmekte serbest olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, Program’a ekleyeceği, üçüncü kişilere ait görsellerin, düşüncelerin, telif hakkını haiz içeriklerin ve benzerlerinin sistemde izinsiz olarak kullanılmasından kendisinin sorumlu olacağını, NERDESİN’in buna ilişkin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, NERDESİN’in gerekli tedbirlere başvurup, yasal süreç başlatabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, NERDESİN tarafından sağlanan Hizmetler’de, bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle NERDESİN’in sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • NERDESİN’in kampanya, faydaları ve faydalardan yararlanma şartları, her ÜYE İŞYERİ’nde farklı olabilir ve değişebilir.
 • ÜYE İŞYERLERİ’nden (fiziki ve elektronik ticaret-mesafeli satış mağazaları vb.den) yapılacak alışveriş işlemleri, bağlantılı işlemler (tüketici işlemleri) her bakımdan NERDESİN dışında ve doğrudan ÜYE ile ÜYE İŞYERİ arasında olduğundan, alışveriş ve rezervasyon bedelleri ile, alışveriş ile ilgili diğer bedeller ÜYE’ye aittir.
 • NERDESİN, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYE’nin nam veya hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile sair tüketici işlemlerine aracılık eden gibi bir konumda bulunmadığı gibi, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYELER’e karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. Ancak, herhangi bir tarafa karşı herhangi bir maddi-hukuki edim, taahhüt ve sorumluluk üstlenmeksizin, fayda kullanımı ve benzeri hususlarda kendisine intikal ettirilmiş sorunlar ile ÜYE ve ÜYE İŞYERİ arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ve sorunun çözümü için imkanları dahilinde yardımcı olabilir.
 • NERDESİN, tüm bu tüketici işlemleri, tüketiciye yönelik işlemler ve herhangi bir aşaması veya neticesi açısından ilgili ÜYE İŞYERİ veya ÜYE’nin aracısı, vekili, komisyoncusu, acentesi, ortağı, pazarlamacısı, bayisi, temsilcisi vb değildir; ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYE’nin nam ya da hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile sair tüketici işlemlerine aracılık eden gibi bir konumda (da) bulunmadığı gibi, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYELER’e karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. Ancak, herhangi bir tarafa karşı herhangi bir maddi–hukuki edim, taahhüt ve sorumluluk üstlenmeksizin, Puan kazanımı ve kullanımı gibi hususlarda, kendisine intikal ettirilmiş sorunlar itibari ile, ÜYELER ile ÜYE İŞYERLERİ arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi, sorunun çözümü için imkanları dahilinde yardımcı olabilir.
 • NERDESİN, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • NERDESİN, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, işbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nı değiştirebilir, NERDESİN üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir.
 • NERDESİN, güvenlik şüphesi doğuran üye işlemlerinden dolayı ve/veya ÜYELER’in üye işlemleri yoluyla haksız kazanç elde ettiğinin ve/veya yapılan işlemlerin dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığının tespit edilmesi durumunda, ilgili ÜYELER’in üyeliklerini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda NERDESİN, ilgili ÜYELER hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili ÜYELER sorumlu olacaktır. Ayrıca ilgili ÜYELER, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış oldukları ödül puan vb. tüm haklarını kaybedeceklerdir.
 • Sistemin veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, NERDESİN’in ÜYELER’e veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • NERDESİN, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin, mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • NERDESİN, ÜYE İŞYERLERİ’nin sağladığı içerikten sorumlu değildir.
 • NERDESİN, ÜYE’nin “www.nerdesinsen.com” sistemi dışındaki web sitelerine veya mobil uygulamalara geçişini sağlayabilir. Bu takdirde ÜYE, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden NERDESİN’in sorumlu olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE İŞYERİ’nin, NERDESİN üzerinden ÜYE’ye iletişimini yaptığı ürün ve hizmetleri herhangi bir nedenle sağlayamaması durumunda, NERDESİN hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • NERDESİN, işbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni kullanım koşullarının www.nerdesinsen.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu NERDESİN Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerden haberdar olmak ÜYE’nin sorumluluğundadır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

Sistemde kayıtlı üyelik bilgileri ve kişisel veriler, NERDESİN Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne tâbi olacak şekilde, üyelik sona erdikten sonra da, üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, NERDESİN’de saklanan veriler ile ÜYE kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.


Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İşbu NERDESİN Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. NERDESİN Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.


Yürürlük:

İşbu NERDESİN Kullanım Koşulları, ÜYE’nin üyeliğinden itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

Üye İşyeri Formu

Üyelik başvurunuz başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.

Başvurunuz gerçekleşememiştir. Lütfen tekrar deneyiniz..

Üye İşyeri Girişi

10 Kredi

10 TL

25 Kredi

20 TL

38 Kredi

30 TL

65 Kredi

50 TL

135 Kredi

100 TL

Kullanıcı Sözleşmesini okudum kabul ediyorum.

Gizlilik Politikasını okudum kabul ediyorum.

Kullanıcı Sözleşmesi

TANIMLAR

İşbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nda yer alan;

Üye(ler):

İşbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle NERDESİN’e üye olan gerçek kişiyi,

Üye İşyeri

NERDESİN bünyesinde, ÜYELER’e somut ve/veya soyut faydalar sağlamak üzere, NERDESİN’in anlaşmalı tedarikçilerini,

Hizmetler

NERDESİN bünyesinde, ÜYE İŞYERLERİ tarafından, ÜYELER’in yararlanmasına ilişkin olarak sunulacak olan hizmetleri,

Kişisel Veri

NERDESİN’e üye olmak amacıyla, ÜYE’den alınan ad, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgileri, ÜYE’nin konum verisi ve ÜYE’nin gezinme bilgilerini,

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Ödül Puan

ÜYELER’in belirli üye işyerlerinde yaptıkları alışverişler üzerinden ve NERDESİN tarafından belirlenecek farklı uygulamalarla kazanacakları puanları,

Ödül Kataloğu

ÜYELER’in harcamalarıyla elde ettikleri ödül puanları karşılığında kullandırılacak olan ödüllerin yer aldığı kataloğu,

Somut Fayda

ÜYE İŞYERLERİ’nin, ÜYELER’e içinde bulundukları ÜYELİK SEVİYESİ’ne göre sağlayacağı daimi ve dönemsel, finansal faydaları (indirim, hediye, ikram, vb.),

Soyut Fayda

ÜYE İŞYERLERİ’nin, ÜYELER’e içinde bulundukları ÜYELİK SEVİYESİ’ne göre sağlayacağı daimi ve/veya dönemsel, deneyimsel faydaları (öncelik, ön satış, özel alan/loca, vb.),

Mobil Uygulama(Uygulama)

ÜYELER’in, farklı mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından indirebilecekleri (iOS, Android, vb.), ÜYE İŞYERLERİ’nin mağazalarının, ürünlerinin, hizmetlerinin, etkinliklerinin, kampanyalarının, bunlara ilişkin içeriklerinin ve diğer bildirimlerinin yayınlanacağı, NERDESİN’in mobil platformunu,

Web Sitesi

ÜYE İŞYERLERİ’ne ait mağazaların, restoranların, ürünlerin, hizmetlerin, etkinliklerin, kampanyaların ve diğer bildirimlerin yayınlanacağı, NERDESİN’in web sitesini,

İletişim Kanalları

NERDESİN Mobil Uygulaması, NERDESİN Web Sitesi, ÜYE İŞYERLERİ merkez, mağaza ve şubeleri (restoranlar, mağazalar, bayiler, oteller, spor salonları, online mağazalar, vb.), E-Posta, SMS (kısa mesaj), Posta/Gönderim, Telefon, Üye İş Yeri Ekranı, Kiosk, Offline ve online reklam mecraları vb. gibi tüm etkileşim kanallarını,


ÜYE, NERDESİN’e üye olarak, işbu “NERDESİN Kullanım Koşulları” nın tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını ve onayladığını ve NERDESİN üyeliğine ve Hizmetler’e ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE, NERDESİN kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığında, üyelik için gerekli kişisel verileri, alışveriş bilgileri, websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, ÜYE’nin konum verisi; ÜYE’ye özel içeriklerin, kampanyaların, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistemin gereği olarak NERDESİN’e aktarılmakta ve NERDESİN tarafından işlenmektedir. ÜYE’nin, ÜYE İŞYERLERİ tarafından ÜYELER’e sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin ÜYE İŞYERLERİ’nden NERDESİN’e aktarılması ve işlenmesi zorunludur. ÜYE, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. NERDESİN’in ÜYE İŞYERLERİ değişkendir. Güncel ÜYE İŞYERLERİ için lütfen “www.nerdesinsen.com” adresini ziyaret ediniz.

NERDESİN’de değişiklikler olabilir, başka bir ad altında daha farklı avantajlar sağlayan bir modele geçilebilir. Bu model değişikliklerinde, üyelikler otomatik olarak yeni modele çevrilecektir.

PROGRAM ÜYELİĞİ

1. ÜYELER’in, NERDESİN özelliklerinden, ÜYE İŞYERİ kampanya ve imkanlarından yararlanabilmeleri için, internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarına NERDESİN Uygulamasını yükleyerek kendilerinden alınacak verileri ve uygulama kullanımındaki izinleri içeren bilgilendirmeleri ve işbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nı (Sözleşmesini) kabul etmeleri gerekir.


2. “www.nerdesinsen.com” adresinden, NERDESİN mobil uygulamasından ve/veya ÜYE İŞYERLERİ’nde bulunan NERDESİN online formları aracılığıyla üyelik kayıt formu doldurarak “NERDESİN” sistemine üye olunabilir.


3. ÜYE, NERDESİN’e giriş yapmak için kendine ait cep telefonu, e-posta adresi, ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet gibi kişisel verilerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür.


4. NERDESİN üyelik kaydı, ÜYE’den herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. ÜYE, mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. NERDESİN tarafından bu ücretler hiçbir bir durumda karşılanmamaktadır.


5. ÜYE, NERDESİN’e üye olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya ÜYE’nin o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden NERDESİN’in ve/veya ÜYE İŞYERLERİ’nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.


6. ÜYE, gerekli güncellemelerin yapılmaması halinde telefon hattının başkasına devri nedeniyle o güne kadar edindiği hakların ve ÖDÜL PUAN bakiyesinin kullanılması ile ilgili NERDESİN ve/veya ÜYE İŞYERLERİ’ni sorumlu tutamayacaktır.


7. ÜYELER, kendilerine sağlanacak soyut ya da somut her türlü faydayı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemezler. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan fayda derhal iptal edilecek ya da feshedebilecektir.


8. Üyelik sonrasında, ÜYE tarafından akıllı cihazın kaybedilmesi ya da çaldırılması, ÜYE’nin o güne kadar edindiği muhtelif hak ve/veya imkanların sona ermesine (kullanılmamış puanlarının geçerliliğini yitirmesi dahil) sebebiyet verebilecektir.


9. NERDESİN’e üyelik ÜYE’ye özeldir, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.


10. ÜYE, NERDESİN’e üye olarak reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


11. ÜYE, NERDESİN çağrı merkezine bildirimde bulunmak kaydıyla ve e-posta yolu ile, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın, üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda, üyeliği sona erecektir. ÜYE, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. E-posta yolu ile iletilen üyelik iptal talepleri, ÜYE’nin üye olurken verdiği telefon numarası üzerinden kendisiyle irtibat kurularak, çağrı merkezinde işleme alınarak gerçekleştirilecektir. (Çağrı Merkezi Telefon: 0 (212) 936 00 21 E-posta: info@nerdesinsen.com)


12. Üyeliğin sona vermesi durumunda veya NERDESİN Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde, üyeliği süresince kazanılan ödül puanlar ve ÜYE’ye kazandırılan haklar NERDESİN tarafından silinecek, geri alınacak ve kendiliğinden kesin olarak sona erecektir.


13. ÜYE’nin vefat etmesi veya fiilen NERDESİN’in kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya NERDESİN’in kanunen fesh edilmesi veya tasfiyesi halinde, işbu Kullanım Koşulları kendiliğinden sona erecektir.


14. İşbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde NERDESİN, ÜYELER’den herhangi bir tazminat veya ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde ÜYELER de, NERDESİN Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona ermesi halinde, NERDESİN’den herhangi bir tazminat vb. talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.


FAYDA KULLANIMI

1. ÜYELER, ÜYE İŞYERİ üzerinden kendilerine sunulan kampanyalar ile somut ve soyut faydalardan, NERDESİN mobil uygulaması üzerinden iletilen katılım QR kodunu ÜYE İŞYERİ’ne ibraz ederek yararlanabilirler.


2. ÜYE, NERDESİN tarafından ve/veya ÜYE İŞYERİ tarafından herhangi bir neden belirtmeksizin iletişim yapılan faydanın sağlanamayacağı durumlar olabileceğini kabul ve beyan eder.


3. ÜYE, Uygulama üzerinden iletilen katılım QR kodunun saklanmasından ve kullanımından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. ÜYE, ÜYE İŞYERİ’nin tercihine bağlı olarak üyelik sırasında sağlanan cep telefonu numarası ibraz edilerek, ÜYE’ye tanımlı somut ve soyut faydalar ile kampanyaların kullanımının kendi sorumluluğunda olduğunu, cep telefonu numarasının sağlanması durumunda ÜYE haricinde bir şahıs tarafından kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. ÜYE İŞYERİ tarafından ÜYELER’e sağlanan kampanyalar ile somut ve soyut faydaların geçerli olduğu ürün türü, miktarı, cinsi ve geçerlilik süreleri ilgili İŞYERİ tarafından belirlenir ve bu imkanlar ancak geçerlilik süresi içinde belirtilen, kampanya şartları dahilinde kullanılabilir. Kampanya şartları, NERDESİN mobil uygulama, e-posta, SMS veya diğer iletişimler içerisinde belirtilmektedir. Bu kampanya şartları, önceden haber vermeksizin, değiştirilebilir veya tamamen iptal edilebilir.


6. NERDESİN tarafından ÜYELER’e sunulan kampanyalar ile somut ve soyut faydalar, ÜYE bazında farklılık gösterebilecektir. NERDESİN, kendi inisiyatifinde belirleyeceği bazı ÜYELER’i, farklı kampanya ile somut ve soyut faydalardan yararlandırabilecektir.


7. ÜYELER, NERDESİN tarafından ÜYE İŞYERLERİ’nde gerçekleşecek kampanyalar ile somut ve soyut faydaları bizzat takip edecektir. ÜYE İŞYERİ çalışanlarının, ÜYELER’i bilgilendirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.


ÖDÜL PUAN KAZANIM VE KULLANIMI

1. ÜYELER, ÜYE İŞYERİ’nin merkez, restoran, mağaza ve şubelerinde gerçekleştirecekleri, NERDESİN’in uygun gördüğü ürün ve hizmet alışverişlerinde, NERDESİN tarafından belirlenecek farklı bazı uygulamalar ile ÖDÜL PUAN kazanacaktır.


2. ÖDÜL PUAN kazanım katsayısı, miktarı, koşulları ve geçerli olduğu süre NERDESİN tarafından belirlenmekte olup, farklı işlemler için farklı katsayıda veya miktarda puanlar kazanılabileceği gibi hiç puan kazanımı gerçekleşmeyen işlemler de olabilir. Puan kazanımı, üye bazında da farklılık gösterebilir.


3. ÖDÜL PUAN kazanım koşulları ile ilgili mobil uygulama, e-posta ve/veya iletişim kanalları üzerinden bilgi sağlanması NERDESİN’in inisiyatifindedir.


4. ÜYE, ÖDÜL PUAN kazanımını gerçekleştirmek için, işbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nda belirtilmiş olan fayda kullanım metodlarını kullanmak ve alışveriş öncesinde üyeliğini tanıtmak zorundadır.


5. ÖDÜL PUAN, ÜYE İŞYERİ’nde üyelik ibraz edilerek gerçekleşen alışverişin belirli bir süre sonrasında, NERDESİN tarafından ÜYE’nin hesabına otomatik olarak yüklenir. Kazanılan ÖDÜL PUAN, Uygulama üzerinden takip edilebilir.


6. ÜYE’nin alışveriş üzerinden kazanması gereken, fakat teknik nedenlerden ve/veya ÜYE İŞYERİ’nden kaynaklanan sebeplerle, ÜYE’nin hesabına işlenememiş puanlarla ilgili, NERDESİN’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak yine de, puanın işlenmesiyle ilgili elinden gelen azami gayreti gösterecektir.


7. Puan kazanımına konu olan alışverişin, üyelik ibraz edilmeden tamamlanması durumunda, sözkonusu işlem puan kazanımına tabi olmamaktadır. Diğer bir deyişle, alışveriş sonrasında, ÜYE’nin hesabına puan kazandırımı sağlanamamaktadır.


8. Kazanılan ÖDÜL PUAN’ın geçerlilik süresi, kampanya bazında farklı bir süre belirtilmediği takdirde, her bir ÖDÜL PUAN kazanımının gerçekleştirildiği alışverişi takip eden bir sonraki senenin takvim son günüdür. Bu tarihten sonra geçerliliği yitiren ÖDÜL PUAN, toplam puan bakiyesinde gösterilmez, kullanılamaz.


9. ÖDÜL PUAN kazanımı gerçekleşen bir işlemin herhangi bir surette geçersiz hale gelmesi veya iade edilmesi durumunda, işlemden kazanılan tüm ÖDÜL PUAN bakiyesi, ÜYE’nin hesabından düşülmektedir. ÜYE’nin yeterli bakiyesi olmaması durumunda eksi bakiye olarak yansıtılmakta ve devam eden alışverişlerden kazandığı ÖDÜL PUAN’lar ile tamamlanmaktadır.


10. ÖDÜL PUAN kazanım ve iade sürecinde herhangi bir şüpheli aktivite gözlenmesi durumunda NERDESİN, ÜYE’nin puanlarını sıfırlama, üyeliği dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda NERDESİN, ÜYE hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ÜYE sorumlu olacaktır. Ayrıca ÜYE, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış olduğu ÖDÜL PUAN vb. tüm haklarını kaybedecektir.


11. ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi durumunda, o güne kadar kazanılmış ve geçerliliğini yitirmemiş ÖDÜL PUAN bakiyesi de silinecektir. ÜYE’nin tekrar üye kaydı yaratması durumunda, ÖDÜL PUAN bakiyesi iade edilmeyecektir.


12. ÖDÜL PUAN, paraya çevirilemez, başkasına aktarılamaz ve devredilemez.


13. ÜYE, kazanacağı ÖDÜL PUAN ile, ÖDÜL KATALOĞU’nda yer alan çeşitli hediyelerden faydalanabilecektir. Sözkonusu hediyelerden faydalanılmasıyla ilgili şartlar, ÖDÜL KATALOĞU üzerinde yer alacaktır. ÖDÜL KATALOĞU’nda yer alan hediyeler, ÜYE İŞYERİ tarafından her zaman değiştirilebilecek ya da kaldırılabilecektir.


14. ÖDÜL PUAN, elektronik para vb. mahiyetinde olmadığı gibi, Üye İşyerleri para transferleri yapan ödeme kuruluşu veya hizmet kuruluşu değillerdir. İleride NERDESİN’e bu ve diğer alternatif ödeme sistemi/mobil ticaret özelliğinin dahil edilmesi ve ÜYE’nin bundan yararlanmak istemesi halinde, ilgili tüm taraflar bu sistemlerin uygulaması için ilgili mevzuatın ve yetkili kuruluş(lar)ın kendileri için öngördüğü iş, gerek ve sorumlulukları yerine getirirler.


VERİ PAYLAŞIMI

1. ÜYE sıfatıyla işbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız.


2. NERDESİN, ÜYE’nin paylaştığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. NERDESİN, bu kapsamda ÜYE'nin sağladığı kişisel verileri “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”, işbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. ÜYE, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”mizi inceleyebilir ve NERDESİN Çağrı Merkezini arayarak (Telefon: 0850 346 65 86) ya da info@nerdesinsen.com adresine elektronik posta göndererek KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.


DİĞER HÜKÜMLER

 • ÜYE, NERDESİN’in Hizmetler'inden faydalanırken ve Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm şartlara, NERDESİN’in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin, NERDESİN dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • ÜYE, NERDESİN’e sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Cep telefonu v.b.) güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, NERDESİN’in doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder.
 • ÜYE, NERDESİN’in, hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla, ÜYELER’in belirlemiş oldukları, sistemde kayıtlı isim, soyadı, cep telefonu, e-mail adresi, ilgili ÜYE İŞYERİ’nde yapılan alışveriş bilgilerini, hizmeti sağlayan ÜYE İŞYERLERİ ile paylaşacağını kabul eder. NERDESİN, ÜYELER ve ÜYE İŞYERLERİ arasında, anılan verilerin paylaşımından dolayı yaşanabilecek “NERDESİN” sistemi haricindeki uyuşmazlıklarda taraf ve bu uyuşmazlıklardan mesul değildir.
 • NERDESİN’in kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. ÜYE, NERDESİN’e bıraktığı yorumlarda, adının tam ve soyadının ilk harfinin paylaşılacağını kabul eder. NERDESİN, söz konusu bilgilerle, ÜYE’nin üyelik bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu işlemler Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 • ÜYE, NERDESİN’den yararlandığı sırada, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, NERDESİN ortamına eklediği, yorumların ve dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun 5651 Sayılı Kanun uyarınca kendisine ait olduğunu ve ÜYE İŞYERİ ile ÜYE arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, NERDESİN’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, NERDESİN’in bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp yayımlamamakta, sonradan silmekte serbest olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, Program’a ekleyeceği, üçüncü kişilere ait görsellerin, düşüncelerin, telif hakkını haiz içeriklerin ve benzerlerinin sistemde izinsiz olarak kullanılmasından kendisinin sorumlu olacağını, NERDESİN’in buna ilişkin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, NERDESİN’in gerekli tedbirlere başvurup, yasal süreç başlatabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, NERDESİN tarafından sağlanan Hizmetler’de, bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle NERDESİN’in sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • NERDESİN’in kampanya, faydaları ve faydalardan yararlanma şartları, her ÜYE İŞYERİ’nde farklı olabilir ve değişebilir.
 • ÜYE İŞYERLERİ’nden (fiziki ve elektronik ticaret-mesafeli satış mağazaları vb.den) yapılacak alışveriş işlemleri, bağlantılı işlemler (tüketici işlemleri) her bakımdan NERDESİN dışında ve doğrudan ÜYE ile ÜYE İŞYERİ arasında olduğundan, alışveriş ve rezervasyon bedelleri ile, alışveriş ile ilgili diğer bedeller ÜYE’ye aittir.
 • NERDESİN, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYE’nin nam veya hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile sair tüketici işlemlerine aracılık eden gibi bir konumda bulunmadığı gibi, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYELER’e karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. Ancak, herhangi bir tarafa karşı herhangi bir maddi-hukuki edim, taahhüt ve sorumluluk üstlenmeksizin, fayda kullanımı ve benzeri hususlarda kendisine intikal ettirilmiş sorunlar ile ÜYE ve ÜYE İŞYERİ arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ve sorunun çözümü için imkanları dahilinde yardımcı olabilir.
 • NERDESİN, tüm bu tüketici işlemleri, tüketiciye yönelik işlemler ve herhangi bir aşaması veya neticesi açısından ilgili ÜYE İŞYERİ veya ÜYE’nin aracısı, vekili, komisyoncusu, acentesi, ortağı, pazarlamacısı, bayisi, temsilcisi vb değildir; ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYE’nin nam ya da hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile sair tüketici işlemlerine aracılık eden gibi bir konumda (da) bulunmadığı gibi, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYELER’e karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. Ancak, herhangi bir tarafa karşı herhangi bir maddi–hukuki edim, taahhüt ve sorumluluk üstlenmeksizin, Puan kazanımı ve kullanımı gibi hususlarda, kendisine intikal ettirilmiş sorunlar itibari ile, ÜYELER ile ÜYE İŞYERLERİ arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi, sorunun çözümü için imkanları dahilinde yardımcı olabilir.
 • NERDESİN, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • NERDESİN, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, işbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nı değiştirebilir, NERDESİN üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir.
 • NERDESİN, güvenlik şüphesi doğuran üye işlemlerinden dolayı ve/veya ÜYELER’in üye işlemleri yoluyla haksız kazanç elde ettiğinin ve/veya yapılan işlemlerin dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığının tespit edilmesi durumunda, ilgili ÜYELER’in üyeliklerini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda NERDESİN, ilgili ÜYELER hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili ÜYELER sorumlu olacaktır. Ayrıca ilgili ÜYELER, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış oldukları ödül puan vb. tüm haklarını kaybedeceklerdir.
 • Sistemin veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, NERDESİN’in ÜYELER’e veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • NERDESİN, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin, mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • NERDESİN, ÜYE İŞYERLERİ’nin sağladığı içerikten sorumlu değildir.
 • NERDESİN, ÜYE’nin “www.nerdesinsen.com” sistemi dışındaki web sitelerine veya mobil uygulamalara geçişini sağlayabilir. Bu takdirde ÜYE, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden NERDESİN’in sorumlu olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE İŞYERİ’nin, NERDESİN üzerinden ÜYE’ye iletişimini yaptığı ürün ve hizmetleri herhangi bir nedenle sağlayamaması durumunda, NERDESİN hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • NERDESİN, işbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni kullanım koşullarının www.nerdesinsen.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu NERDESİN Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerden haberdar olmak ÜYE’nin sorumluluğundadır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

Sistemde kayıtlı üyelik bilgileri ve kişisel veriler, NERDESİN Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne tâbi olacak şekilde, üyelik sona erdikten sonra da, üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu NERDESİN Kullanım Koşulları’nın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, NERDESİN’de saklanan veriler ile ÜYE kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.


Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İşbu NERDESİN Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. NERDESİN Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.


Yürürlük:

İşbu NERDESİN Kullanım Koşulları, ÜYE’nin üyeliğinden itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve İLETİŞİM İZNİ

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı

Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

 • a. “NERDESİN”’in ne tür kişisel veriler topladığını,
 • b. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,
 • c. “NERDESİN”’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,
 • ç. “NERDESİN”’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
 • d. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

“NERDESİN”, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, üyenin tüm alışveriş bilgileri, yani hangi üye işyeri, alışveriş noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler “NERDESİN” üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.


İletişim İzni

 1. “NERDESİN Kullanım Koşulları”nı ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; ÜYELER, kişisel verilerinin bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. Söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

ÜYE sıfatıyla NERDESİN Kullanım Koşullarını ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız.


Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için “NERDESİN” uygulaması içindeki “ayarlar” bölümünden profilinize erişebilir ve gerekli değişiklik ve/veya güncelleme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer tüm haklarınızı kullanmak amacıyla, 0 (212) 936 00 21 no’lu telefondan veya info@nerdesinsen.com mail adresinden başvurabilirsiniz.


Kişisel Veri Saklama Süresi

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, onayın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.


“NERDESİN”den Ayrılma

Söz konusu izninizi geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman “www.nerdesinsen.com” adresine e-posta gönderebilir ya da size gönderilen iletilerde yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz. Söz konusu izninizi geri almak istediğiniz takdirde, “NERDESİN” uygulaması içindeki “ayarlar” bölümünden profilinize erişebilir ve gerekli değişiklik ve/veya güncelleme gibi işlemleri yapabilir veya müşteri hizmetlerini (0850 346 65 86) arayarak bildirebilir veya size gönderilen iletilerde yer alan çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz.


Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

NERDESİN, üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve NERDESİN’in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.


Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması NERDESİN için önemli bir konudur. NERDESİN, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. DMS kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama aracılığıyla “NERDESİN”’e kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

NERDESİN, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. NERDESİN’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, NERDESİN bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.


Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler

NERDESİN, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin “www.nerdesinsen.com” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.


Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.